//huynhthanh.com.vn/files/images/1.png
23/tháng06/2016

HỎI ĐÁP PHÂN BÓN NPK VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

Nước ta thuộc loại “đất chật người đông” nhất thế giới. Năm 2011, dân số đã là 88 triệu người, bình quân 266 ...

Xem thêm
//huynhthanh.com.vn/files/images/1.png
23/tháng06/2016

Hỏi đáp về phân trung lượng, vi lượng

Phân vi lượng là gì? Là hỗn hợp các chất hóa học nhằm cung cấp các loại nguyên tổ vi lượng cho cây. Nhiều khi còn cho thêm các ...

Xem thêm