Chủ tịch CĐ Công thương VN Lý Quốc Hùng (thứ 2 từ trái sang) thăm cơ sở

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Ngày 14 tháng 4 năm 2016, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) tổ chức Hội nghị kiện toàn tổ chức.

Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị:

1. Đồng ý để đồng chí Đặng Ngọc Tùng thôi giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiệm kỳ 2013 – 2018; tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

2. Bầu đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi đội ngũ cán bộ công đoàn cả nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.